• ป้องกันการบุกรุกทางประตู และหน้าต่าง
 • มีระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อนที่หน้าจอ (Low battery warning)
 • เพิ่มความปลอดภัยด้วย ระบบแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกเปิด/ทำลาย (Tamper Protection)

Door/Window Detector

  • Easily mounted on door or window frames
  • Compact and slim design
  • Compatible with any home decor and hardly noticeable
  • Tamper protection to prevent unauthorized removal, sabotage or unsteady installation
  • Randomized supervision signals for system integrity checks and troubleshooting
  • Low battery detection
  • Powerful magnet included to create a 20 mm space between door contact and the magnet
  • LED serving as a fault and test mode indicator
  • Compliant with CE requirements
  • Power: 1.5V AAA Alkaline x 2
  • Frequency: 433MHz
  • Operating Temperature: -10 to 50 degree celcius
  • Dimensions: 104.75 mm x 28.5 mm x 19.5 mm