top of page
ระบบตรวจนับคนเข้าออก, People counting, traffic count
ระบบตรวจนับคนเข้าออก, People Counting, Traffic Count
ระบบตรวจนับคนเข้าออก, People Counting, Traffic Count

Real Time Network People Counting System

crowd counting (4).png

ระบบตรวจนับคนผ่านเข้า-ออก เป็นเครื่องนับคนเข้าออก ทำงานด้วยระบบการนับที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ บริษัท สมาร์ทฯ มี 2 ระบบให้ลูกค้าเลือกใช้

 

(1) ระบบ People Counting with AI Camera

ระบบนับคนเข้าออกโดยการใช้กล้องและระบบ AI (Object Recognition and Tracking)  

SMARTCounter สามารถนับคนผ่านเข้าออกได้ถูกต้องมากกว่าระบบเดิมๆ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมาก ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud เพื่อให้ส่วนกลางดูสถิติข้อมูลผ่านเข้าออกได้แบบ Real Time

 

 

 

 

สำหรับธุรกิจที่มีร้านค้าอยู่ตามที่ต่างๆ ระบบจะช่วยวิเคราะห์ปริมาณลูกค้าเข้าร้าน (Traffic) ในแต่ละสาขา ในแต่ละชั่วโมง แต่ละเดือน เพื่อช่วยในการเห็นภาพรวมของลูกค้าเข้าร้านในแต่ละสาขา ดูประสิทธิภาพในพนักงานขายของแต่ละร้านค้าเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าเข้าร้าน (Conversion Rate) เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในการขาย การตลาด และการบริหารบุคลากร

รายละเอียดของระบบ

  • ระบบเชื่อมข้อมูลแต่ละสาขาผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต

  • สามารถดูรายงานภาพรวมของทุกสาขาจากส่วนกลางแบบ real-time

  • ดูรายงานแบบ real-time ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

  • รายงานจำนวนคนผ่านเข้าออกของสาขาเป็นรายชั่วโมงในแต่ละวัน

  • รายงานจำนวนคนผ่านเข้าออกของสาขาเป็นรายวันในแต่ละเดือน

  • รายงานเปรียบเทียบจำนวนคนผ่านเข้าออกของแต่ละสาขาในแต่ละวัน

  • รายงานเปรียบเทียบจำนวนคนผ่านเข้าออกของแต่ละสาขาในแต่ละเดือน

 

ระบบสามารถช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของร้านค้าและนำตัวเลขนั้นๆ มาวิเคราะห์กลยุทธ์การขายและการตลาด เพื่อสร้างโอกาสในความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้

Real Time Traffic - เห็นจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านของคุณอย่าง Real Time

Conversion Rate - วิเคราะห์ประสิทธิภาพในพนักงานขายของแต่ละร้านค้าเมื่อเทียบกับจำนวนของลูกค้าที่เข้าร้าน

ฺBenchmark - เปรียบเทียบขอดขายของแต่ละสาขาโดยใช้จำนวนลูกค้าเข้าร้านเป็น Benchmark

Peak Hours - รู้จริงว่าเวลาไหนที่เป็นช่วง Power Hour ของร้านค้าของคุณ

Staff Optimization - บริหารจัดการและจัดสรรพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Magic Ratio - จัดสรรจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับ Peak Hours ของร้านค้า

Marketing Effectiveness - นำตัวเลขมาออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า

Sample Reports

ระบบตรวจนับคนเข้าออก, People Counting, Traffic Count
ระบบตรวจนับคนเข้าออก, People Counting, Traffic Count
crowd counting (1).png

OPTIMIZE YOUR TRAFFIC, STAFF AND MARKETING STRATEGIES TO INCREASE CONVERSION RATES AND PROFIT WITH YOUR REAL DATA

Sample Reports

(2) Crowd Counting with CCTV Image Recoginition

เหมาะสำหรับสถานที่ที่เป็นพื้นที่เปิด มีทางเข้าออกหลายทาง  ระบบสามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบวิเคราะห์คน (Image Recognition) เพื่อสามารถนับคนในพื้นที่ดังกล่าวได้แบบ real time และสามารถส่งข้อมูลไปให้ส่วนกลางดูภาพสถิติรวมเป็นกราฟรายนาทีหรือรายวันได้

graph2.png
graph.png

Heatmap Counting Analysis

Window Shopping
Top View of a Shopping Mall

In-Store Traffic Analysis

ระบบวัดความหนาแน่นของลูกค้าในร้านแบบ Heat Map จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการเดินการหยุดชมสินค้าตามจุดต่างๆ ทำให้เราสามารถปรับเส้นทางเดิน
และกำหนดจุดวางสินค้าต่างๆในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

 

ระบบ Heat Map นี้จะใช้ความสามารถของเทคโนโลยี AI (Object Detection) ในการตรวจจับบุคคลที่เดินอยู่ในร้านวัดความหนาแน่นของลูกค้าในร้าน และให้ค่าสีกับพื้นที่ ในช่วงเวลาต่างๆโดยใช้กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง

 

ระบบยังสามารถให้ค่าเฉลี่ยนของจำนวนลูกค้าที่เดินอยู่ในร้านตามช่วงเวลาต่างๆ เช่่น เฉลี่ยรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน

Contact Us

SMART BUSINESS SOLUTIONS CO., LTD.

43/13 Soi Phraya Piren, Rama 4 Road

Thungmahamek, Sathorn

Bangkok 10120 THAILAND

        Tel: 02-240-3122 (Auto Lines)

        Fax: 02-240-3190

        Email: sales@smartsecurity.in.th

  • ้HOME AUTOMATION, ระบบบ้านอัจฉริยะ

Thanks! Message sent.

© 2004 by SmartSecurity. Proudly created with homesecurity.in.th

bottom of page