top of page
Access Control, Fingerscan, Fingerprint, Face Scan, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า, ระบบบันทึกการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ

FINGERPRINT ACCESS CONTROL

TIME ATTENDANCE SYSTEM

BIOMETRIC ACCESS CONTROL

FACE SCAN ACCESS CONTROL

เครื่องปิด/เปิดประตูด้วยคีย์การ์ด (KEYCARD ACCESS CONTROL SYSTEM)

ระบบคีย์การ์ด SOYAL หรือ ระบบควบคุมการเข้า-ออกของสถานที่ แบบใช้กดรหัสผ่านเข้า หรือใช้บัตรทาบเข้า จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมการเข้า-ออกทางประตูต่างๆ ที่ทางสถานที่นั้นๆ ไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสถานที่ก่อน ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องมี รหัสผ่านเข้าไป หรือมีบัตรที่จะใช้ในการทาบกับเครื่องอ่านบัตร หรือมีบุคคลภายในสถานที่ กดปุ่มสวิทซ์ อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เท่านั้น

 

ระบบคีย์การ์ด ประกอบด้วย

 • Card Reader (ตามรุ่นที่ลูกค้าเลือกใช้)

 • Power Supply พร้อม Back-up แบตเตอรี่ (ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ 12 Volt)

 • Electro Magnetic Lock (อุปกรณ์ล๊อกประตูแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 600 ปอนด์)

 • L/Z Bracket (ขายึดประกอบเข้ากับอุปกรณ์ล๊อกแม่เหล็กไฟฟ้า)

 • Exit Switch (สวิตซ์ที่ใช้สำหรับกดเปิดประตูออก)

 • Proximity Card (การ์ดทาบแบบ ID Card ขนาดความหนา 1.8 mm.)

Access Control, fingerprint, face scan, fingerscan, สแกนลายนิ้วมือ
Access Control, Fingescan, Fingerprint, Face scan, สแกนลายนิ้วมือ

เครื่องปิด/เปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ (FINGERPRINT ACCESS CONTROL SYSTEM)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมี 3 ระบบคือ

 • เครืองสแกนลายนิ้วมือ แบบทำเป็นระบบลงเวลาการทำงานของพนักงาน

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบทำเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกทางประตูของสถานที่

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบลงเวลาการทำงาน และควบคุมการเข้า-ออกประตู

 

ระบบ Fingerprint Access Control ประกอบด้วย

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ตามรุ่นที่ท่านเลือกใช้)

 • Power Supply พร้อม Back-up แบตเตอรี่ (ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ 12 Volt)

 • Electro Magnetic Lock (อุปกรณ์ล๊อกประตูแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 600 ปอนด์)

 • L/Z Bracket (ขายึดประกอบเข้ากับอุปกรณ์ล๊อกแม่เหล็กไฟฟ้า)

 • Exit Switch (สวิตซ์ที่ใช้สำหรับกดเปิดประตูออก)

 • Proximity Card (การ์ดทาบแบบ ID Card ขนาดความหนา 1.8 mm.)

เครื่องปิด/เปิดประตูด้วยใบหน้า (FACE SCAN ACCESS CONTROL & TIME ATTENDANCE SYSTEM)

เเครื่องสแกนใบหน้าเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในองค์กรที่ระบบสแกนลายนิ้วมือยังมีข้อจำกัด เช่น บริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับ สารเคมี อู่รถ หรือโรงงาน ซึ่งนิ้วมือพนักงานอาจจะทำงานและติดสารเคมีทำให้หัวอ่านเสียง่าย หรือในบางองค์ที่ต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้นกว่าลายนิ้วมือ ระบบสแกนใบหน้าจะเข้ามาช่วยทำให้ปัญหานี้หมดไป ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมาขึ้น

 

ระบบ Face Scan Control ประกอบด้วย

 • เครื่อง Face Scan (ตามรุ่นที่ท่านเลือกใช้)

 • Power Supply พร้อม Back-up แบตเตอรี่ (ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ 12 Volt)

 • Electro Magnetic Lock (อุปกรณ์ล๊อกประตูแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 600 ปอนด์)

 • L/Z Bracket (ขายึดประกอบเข้ากับอุปกรณ์ล๊อกแม่เหล็กไฟฟ้า)

 • Exit Switch (สวิตซ์ที่ใช้สำหรับกดเปิดประตูออก)

เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน (TIME ATTENDANCE SYSTEM)

ลูกค้าสามารถโทรปรึกษาความต้องการของลูกค้าในการติดตั้งระบบต่างๆ ข้างต้นได้ที่ 02-240-3122 (Auto Lines) ท่านสามารถส่งรูปแบบประตูของท่านมาให้ทางเราเสนอรุ่นและ

คุยเรื่องความต้องการได้ค่ะ

bottom of page